Agenda jaarvergadering 14 november 2023

AGENDA jaarvergadering 14 november 2023 20.15 uur

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Kascommissie
 6. Verslag kascommissie
 7. Bestuursverkiezing:
  Niemand aftredend en herkiesbaar
 8. Supporter(ster) van het jaar
 9. Toekomst Fortuna Fans
  (Lottereservegetal/Supervoorspellersbokaal/
  contributie spelende lid
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Total Page Visits: 1110 - Today Page Visits: 1