Ereleden

ERELEDEN VAN DE SUPPORTERSVERENIGING:          

In de loop der jaren zijn de volgende leden tot erelid van de supportersvereniging benoemd. Dat zijn in volgorde van benoeming:

  • Jan Onrust, die in 1948 als opvolger van zijn vader als voorzitter werd gekozen. Met name de start van de voetbalpool, de latere KNVB-toto is bij onze club onder zijn leiding tot grote bloei gekomen. In 1976 is de heer Onrust afgetreden en heeft derhalve 28 jaar de voorzittershamer gehanteerd. Meer dan voldoende reden om hem toen tot erelid te benoemen. Jan is in maart 2015 overleden op 95 jarige leeftijd.
  • Klaas Smit, trad al in 1958 aan als bestuurslid. Aanvankelijk als commissaris, maar van 1962 t/m 1996 heeft Klaas de functie van secretaris met verve vervuld. Benoeming tot erelid bij zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap in 1983. De organisatie van onze klaverjasavonden heeft hij na zijn aftreden als bestuurslid nog tien seizoenen behartigd, waarmee hij 50 (!) jaar klaverjasorganisatie heeft vol gemaakt. Een unieke prestatie!!
  • Jan Oostwoud Wijdenes, commissaris van 1968 t/m 1996. Met name de de toenmalige Toto & Lotto-commissie heeft veel profijt gehad van Jan’s inzet. De toto-lotto-erespeld van de KNVB viel hem dan ook terecht ten deel. De benoeming tot erelid van onze supportersvereniging vond in 1988 plaats. Jan overleed in mei 2008 op 88-jarige leeftijd.
  • Dick van de Brink, voorzitter van 1977 tot 2013. Dick heeft zich op allerlei zaken met volle overgave ingezet. Hij is vooral de animator geweest van de toto/lotto inlevering bij onze club. Door zijn inzet heeft de supportersvereniging en Fortuna zelf jaren financieel profijt gehad. Dick heeft zich ook zeer verdienstelijk gemaakt voor de jeugd, de mini competitie met ook andere verenigingen is door hem opgezet. Ook de huldigingen van de jeugdkampioenen is door hem een feestelijk gebeuren geworden. Bij zijn 25 jarig jubileum als voorzitter is Dick tot erelid benoemd van de supportersvereniging.
  • Rob Dik, 45 jaar penningmeester van de Supportersvereniging. Hoewel in 1973 de Supportersvereniging nog maar net één jaar een heel goede penningmeester had in de persoon van Han Dieterman, moest het toenmalige bestuur toch op zoek naar een nieuwe penningmeester. Gelukkig was daar Rob Dik, die als toto-lotto-ophaler al een heel goede indruk had achtergelaten en daarom werd gevraagd als penningmeester voor de supportersvereniging. Gelukkig heeft Rob, zonder boekhoudkundige opleiding, na een gedegen voorbereiding en overdracht daarin toegestemd. In 1973 werd Rob Dik in het bestuur gekozen.
    Rob staat niet alleen bekend om zijn opgedane kennis inzake het beheren van geld, maar zeker ook in zijn algemene kennis en zijn organisatievermogen. Zo won hij in 1973 met Leendert Andréa de WFC-sportquiz en dat herhaalde hij samen met Jan Aten ook nog eens in 1974. Rob was van vele markten thuis. Zo werd hij in 1975 winnaar bij de spelavond voor toto-lotto- medewerkers. Zo nam hij op een gegeven moment het vertonen van speelfilms bij met name de WFC-jeugd, over van Jan Onrust. Rob was ook betrokken bij onze zeer gewaardeerde autopuzzelritten, later uit milieutechnisch oogpunt vervangen door de onze fietspuzzeltochten. Rob was bij deze tochten heel vaak uitzetter en de bedenker van de vragen. In 1983 werd op aanraden van onze toenmalige trainer Fred Vonk en op aandringen van Rob gestart met de loterij-thuiswedstrijden en die zijn ook nu nog niet meer weg te denken bij de thuiswedstrijden van Fortuna Wormerveer Heren 1. Al met al is Rob Dik in al die jaren van uitzonderlijk belang geweest voor onze supportersvereniging. Hij werd in 1998 bij zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap dan ook zeer terecht benoemd tot erelid van onze supportersvereniging !!
  • René Koeman, Rene is begonnen zo rond het jaar 1997, zo hebben wij dit terug kunnen vinden in de oude notulen boekjes, die we eindelijk hebben teruggevonden in het Archief van de club. Een paar karaktereigenschappen van René: Actief, scherp, geheugen van een olifant, onderhandelaar maar vooral een fijn mens. Kwam altijd zijn afspraken na en was zeer accuraat. Zoals kleine foutjes in de notulen die gemaakt werden tijdens de bestuursvergaderingen. Altijd aanwezig bij activiteiten, zoals fietspuzzeltochten, bingo, entree wedstrijden. Terecht dat we hem dan ook benoemd hebben tot erelid van de Fortuna Fans!
Total Page Visits: 1460 - Today Page Visits: 2