Notulen jaarvergadering 2023

Notulen jaarvergadering Fortunafans d.d. 14 november 2023

Aanwezig:De aanwezigen op de presentielijst. Richard Out, Paul Britton, Thecla Ooteman, Michel Boelens, Erik Mulder en Marcel Pafort
Afwezig:John Kuijt met afbericht
Locatie:Paviljoen Fortuna
Opgemaakt:Thecla

Opening:
Richard deelt mede dat onze huidige voorzitter John Kuijt in verband met familieomstandigheden niet aanwezig kon zijn. Richard opent daarna de vergadering en heet René Koeman en Rob Dik welkom. Wij hebben afbericht gehad van Klaas Smit en Dick van den Brink. Richard vraagt een minuut stilte voor de ons ontvallen leden. Dit zijn onder andere: Wim Breeuwer, Luud Glas, Henk Wester, Renske Bakker en afgelopen zaterdagmiddag plotseling overleden op Bonaire Jan Wim Gorter. Alle familieleden en vrienden worden veel sterkte toegewenst.

Huidig bestuur Fortuna Fans
Niemand is aftredend en herkiesbaar 

Notulen 2022
Geen opmerkingen over de notulen van de vorige jaarvergadering waardoor deze worden goedgekeurd. 

Richard noemt wat momenten op van het afgelopen seizoen. Het is een bewogen jaar geweest. Zeker als we kijken naar het voetballende gedeelte. Voor de heren ZO-1 is het een vervelend jaar geweest in alle opzichten. De resultaten bleven achter en er ontstond een zeer negatieve houding naar de club. De heren vergeten steeds meer dat we een vereniging zijn en dat alles maar vanzelf gaat. Trainer ontslagen na de direct wintersportstop. Gelukkig hebben we de gemotiveerde assistent-trainer weten te behouden. Ook de heren ZA 1 heeft nog gespeeld voor promotie, maar dit mocht helaas niet baten.  

Jaarverslag
Het jaarverslag wordt voorgelezen door Thecla. Na afloop zijn er geen opmerkingen.  
 
Financieel verslag
Paul Britton geeft een uiteenzetting van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen seizoen. Er was nog even paniek ontstaan doordat er een foutje was geconstateerd. Dit is op deze avond keurig gecorrigeerd, samen met de kascommissie. Er is dit jaar meer uitgegeven dan dat er in gekomen is, maar de supportersvereniging is nog steeds gezond.   

Kascommissie
De kascommissie is akkoord gegaan. Deze bestond uit Rob Dik, Jan Aten en Peter Verwer. Peter neemt het woord. Het gecorrigeerde financiële verslag is nu toch akkoord bevonden over het boekjaar 2022/2023. Dus er is decharge verleend. Richard vraagt of zij dit het volgend jaar weer willen doen. Jan Aten geeft aan dat hij het nog niet weet gezien zijn leeftijd. Rob Dik vraagt of er een papieren kopie verstrekt kan worden volgend jaar. Peter Verwer en Rob Dik stellen zich wederom beschikbaar. 

Huidig bestuur Fortuna Fans
Er is niemand aftredend en herkiesbaar. 

Supporter van het jaar
Dit jaar is de keuze gevallen op Gerard Battem. De motivatie hiervoor is dat hij bij heel veel wedstrijden aanwezig is geweest. Ook is hij dagelijks te vinden op het complex. En hij zet zich al jaren in voor onze supportersvereniging door de taak op zich te nemen voor de klaverjasavonden en het keezen. Ook is hij een verdienstelijk voetballer geweest in het eerste elftal van WFC. Oud elftalleider is hij ook geweest. Gerard werd naar voren geroepen en Thecla overhandigt hem een bos bloemen en een cadeaubon waarop een korte speech van Gerard volgt.  

De toekomst van de Fortuna fans
Wij als bestuur zijn van mening dat er een en ander moet veranderen. Wij moeten met de tijd meegaan. Dat is al verschillende keren tijdens onze vergaderingen ter sprake gekomen. Onze jaarvergaderingen willen wij voortaan digitaal gaan doen. Dus maken wij een jaarverslag zoals die vandaag is voorgelezen en plaatsen dit op de Fortuna site. Ook willen wij in contact komen met het hoofdbestuur om te gaan kijken of de supportersvereniging, net zoals de Club van 100, kan integreren in de vereniging. Het lottoreservegetal willen wij na dit seizoen stoppen. Reden is dat de animo minder wordt op de donderdagavond.  
Ook de supervoorspellersbokaal willen wij ook na dit seizoen stopzetten. De reden is hetzelfde als hierboven genoemd. En wij willen samen kijken met het hoofdbestuur of we onze jaarlijkse contributie kunnen gaan onderbrengen bij elk spelend lid. Wij zien namelijk dat ons ledenbestand steeds verder daalt.
Ook staan wij open voor nieuwe ideeën, dus als er mensen zijn voor nieuwe activiteiten, dan horen wij dat graag. 

Rondvraag: 
Loes Veenis vraagt waarom de kerstbingo niet op zondag kan worden gehouden. Deze is nu vastgesteld op vrijdagavond 22 december. De reden is dat het eerste elftal op deze zondag een wedstrijd moet inhalen. Deze vrijdag 22 december was dus de enige optie. 

Joost Cornelissen. Joost spreekt zij waardering uit voor de Fans. Het gaat niet alleen om de financiële steun, maar ook om de binding met de club. Dit is ook het doel van het bestuur van Fortuna. De Supportersvereniging en bestuur moeten meer samendoen terwijl het bestuur van de Fortuna Fans blijft zoals het nu is, daar verandert niets aan. 

Henk Jan Rem. Henk Jan vraagt of er een afsluitend tentdoek op het terras kan worden geplaatst met een groot raam erin. Wij nemen dit mee op de komende bestuursvergadering. Ook vraagt hij of er een video opname apparatuur aangeschaft kan worden waarop Joost dit positief beantwoordde. Ook vraagt Henk Jan nog om een fototentoonstelling. Dit is al eerder ter sprake gekomen en ook dit punt nemen wij mee. 

Kees Klinkenberg. Het kantoortje van Kees. Kees is erg blij hiermee. De eerste spijkers zijn erdoor. Eindelijk. Hij is blij dat er iets gedaan wordt. Wel een vraag van Kees over de drukmachine. Die is niet echt goed meer. Te veel druk, zoals Kees het uitdrukt. Ook wil Kees wel weer wat meer nieuws en drukwerk ontvangen voor de Schakel. Onder andere wedstrijdverslagen. 

Om 21.10 uur sluit Richard de vergadering met als mededeling dat het eerste rondje van de Fortuna fans is.  

Opgemaakt door Thecla Ooteman
(Secretaris Fortuna Fans)

Total Page Visits: 274 - Today Page Visits: 3