Notulen jaarvergadering 15 november 2022

Notulen jaarvergadering Fortunafans d.d. 15 november 2022

Aanwezig:De aanwezigen op de presentielijst. John Kuijt, Paul Britton, Thecla Ooteman, Erik Mulder, Richard Out en Marcel Pafort
Afwezig:Michel Boelens met afbericht
Locatie:Voetbalkantine Fortuna
Opgemaakt:Thecla

John heet iedereen welkom bij deze jaarvergadering. Het is de eerste sinds 2019 en we hebben een bizarre periode achter de rug. We hadden eigenlijk vorig jaar al een vergadering gepland samen met de Club van 100 en toen kwam weer een coronaperiode. Ook een welkom aan onze ereleden Dick van den Brink, Rob Dik en René Koeman. Er is afbericht ontvangen van Klaas Smit wegens gezondheidsproblemen. Ook Mark Smit en Michel Boelens hebben afbericht gegeven.

Mededelingen:
Er werd een minuut stilte gehouden voor de leden die ons de afgelopen jaren zijn ontvallen en wij als bestuur hebben besloten om niet alle namen te noemen.

Ook de kampioenen en de gepromoveerden worden genoemd en een hoogtepunt was toch wel voor Fortuna het Nederlands kampioenschap o-23. Zondag 1 heeft de periode gehaald, de nacompetitie gespeeld maar niet gepromoveerd maar in ieder geval een goed gespeeld jaar. Ook zaterdag 1 gepromoveerd via de nacompetitie en ook de nodige jeugdteams hebben wij in de bloemetjes mogen zetten.

Tevens deelt John mee dat we elk jaar gezamenlijk uit eten gaan met onze wederhelften en dit jaar hebben wij het hoofdbestuur ook mee uit eten genomen als blijk van waardering en het was een zeer geslaagde avond.

Natuurlijk zijn er ook nog toekomstplannen. We moeten echt eens gaan omkijken naar een nieuwe muziekinstallatie en dat geldt voor zowel binnen als voor buiten. Misschien kan de Club van 100 er ook aan meedoen. Er is ook een opmerking gekomen vanuit het bestuur om het werkhokje van Kees Klinkenberg op te knappen. Hier wordt een agendapunt van gemaakt voor de komende bestuursvergadering.

Notulen
De notulen van de laatste jaarvergadering in 2019 staan op de site.

Verslag secretaris
Gerard Battem merkt op na het voorlezen van het jaarverslag dat bij het klaverjassen er inderdaad drie wedstrijden gespeeld zijn in competitieverband en moesten we de competitie staken maar dat er naderhand na de coronaperikelen er toch weer vier vrije avonden zijn gekaart maar niet in competitieverband.

Financieel verslag
Het jaarverslag van onze penningmeester is uitgebreid door Paul Britton neergezet. Duidelijk heeft hij alles doorgenomen en uitgelegd.

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Peter Verwer, Jan Aten en Henk Wester. Peter leest op gepaste vorm de kascontrole voor en verleent het bestuur decharge met wel een mededeling dat Henk Wester stopt als kascommissie. Na het verslag vraagt John aan de leden wie zich als derde kascommissielid wil aanmelden. Rob Dik wil dit gaan doen.

Bestuursverkiezing
Bestuursverkiezingen. Aftredend en herkiesbaar zijn Paul Britton en Michel Boelens. Zij hebben niet aangegeven dat ze aftreden. Natuurlijk zijn er wel twee leden uit het bestuur opgestapt en dat zijn René Koeman en Jeannette Prins en daar hebben we netjes afscheid van genomen tijdens het diner met het hoofdbestuur met een dinerbon en bloemen. Ook is René benoemd als erelid van de Fortuna Fans. In de afgelopen twee jaren zijn Erik Mulder, Richard Out en Marcel Pafort al toegetreden. Ik wil aan de leden vragen of zij akkoord gaan met deze toetreding. Dit wordt uiteraard goedgekeurd.

Supporter van het jaar
Supporter van het jaar is Gerrit Best geworden. De keuze hadden wij eigenlijk twee jaar geleden al genomen maar toen kwam de corona en dus hebben we deze laten staan naar dit jaar. Gerrit werd naar voren geroepen en ontving van ons een kadobon en een bos bloemen.

Rondvraag:

Rob Vaessen neemt het woord en besteed aandacht aan de jaarvergadering van de Club van 100. Deze zal worden gehouden op 12 december met als gast Niki Terpstra. Nikki Terpstra is uitgenodigd door Tom Grootjen.

Kees Klinkenberg is blij dat het hokje wordt opgeknapt en deelt mee dat er geen programmaboekjes meer worden gemaakt tijdens de thuiswedstrijden. De leden stemmen hiermee in.

Joost Cornelissen dankt het bestuur en aan de financiële steun die de Fans het afgelopen jaar hebben geschonken. Het zijn moeilijke tijden, zeker wat betreft de energiekosten. Dit is een serieuze hoge kostenpost.

René vraagt zich af waarom er geen verjaardag gevierd is. René maakt zich zorgen om de club. Wij nemen dit mee op de eerstvolgende bestuursvergadering. Jan Aten reageert hierop me de mededeling waarom op 1 november en niet op 1 april.

Coba Mooi vraagt zich af of de damestoiletten kunnen worden aangepakt en vernieuwd. Dit is een doorn in het oog. We zetten ook dit item op de agenda van de bestuursvergadering.

Gerard Battem tot slot merkt op dat er contributiebrieven bezorgd worden van leden die zijn overleden. Hier moet goed en nauwkeuriger naar gekeken worden.

Om 21.35 uur sluit John de vergadering.

Opgemaakt door Thecla Ooteman
(secretaris Fortuna Fans)

Total Page Visits: 544 - Today Page Visits: 2