Count per Day

  • 21750Totale vertoningen:
  • 8vertoningen vandaag:
  • 554vertoningen per maand:
  • 20Bezoekers per dag:
  • 1Bezoekers op dit moment online:

Tour de France 2019

Klik op de link voor alle informatie over het Tour de France spel 2019:

TOUR DE FRANCE 2019

TOUR DE FRANCE 2019 -SPEL

Na het succes in de voorgaande jaren organiseert de Supportersvereniging “de Fortuna Fans” ook dit jaar weer het Tour de France-spel. Op zaterdag 6 juli a.s. gaan wij er weer voor zitten. De Tour de France 2019 gaat die dag op de Grote Markt in Brussel van start. Zoals gebruikelijk zal na 21 etappes, 2 rustdagen en ruim 3450 km fietsen in Parijs op de Champs-Élysées de finish zijn.

Voor nadere gegevens betreffende de etappes van deze tour kan men eventueel via Google zoeken onder Tour de France 2018. Men kan dan van alle etappes de details bekijken. Ook zijn er in de boekhandel natuurlijk verschillende wielerbladen te koop, waaruit men die informatie kan halen.

Voor het volgen van de daguitslag en het bekijken van het klassement kan men de website van de s.v. Fortuna Wormerveer raadplegen.

Surf tijdens de Tour naar www.fortuna-wormerveer.nl en klik “Tour de France 2019” aan, waarna u dan de meest actuele gegevens van ons spel zult aantreffen.

De inleveringstermijn:

De deadline is zaterdagochtend 6 juli om 12.00 uur !! U bent dan in de gelegenheid om vanaf teletekst op vrijdagavond of vanuit de zaterdagkrant de rugnummers bij uw renners te zetten !! Dat scheelt ons bij de verwerking van de gegevens heel veel werk !! En het zou nog meer schelen indien uw basisrenners dan ook nog in volgorde van hun rugnummer zouden staan !!

In de loop van vrijdag 5 juli wordt op de website van Fortuna Wormerveer een Excel- inschrijfformulier gepubliceerd. Bij dit Excel-formulier volstaat het invoeren van de gewenste rugnummers. Deze Excel-formulieren kunnen zoals onderstaand vermeld via email worden aangeleverd.

Wat moet u doen? Op een kladje selecteert u 10 basisrenners en 2 reserve-renners. Let er daarbij op, dat u niet twee of meerdere keren dezelfde renners uitkiest. Indien mogelijk vult u uw ploeg pas in op het deelnameformulier nadat de rugnummers bekend zijn. Uw basisrenners bij voorkeur in de volgorde van hun rugnummers (zie hier boven). Vul de reserve-renners in in de volgorde van uw eigen voorkeur. Dit voor het geval er één of twee van de door u opgegeven basisrenners toch niet van start gaan. In de volgorde van uw opgave worden de reserve-renners dan toegevoegd. Direct na de start van de Tour doen de reserve-renners geen dienst meer. Het invullen kunt u doen op het bijgaande deelnameformulier. Bij deze tour kan men na het bekend worden van de rugnummers de deelname ook digitaal in sturen. Het digitale deelnameformulier vindt men op www.fortuna-wormerveer.nl en klik dan “Tour de France 2019” aan. Men behoeft dan louter de rugnummers van de gekozen renners in te vullen. De namen van de renners verschijnen dan automatisch.

Bij de samenstelling van uw ploeg(en) bestaat geen enkele beperking. U bent de ploegleider en kunt desgewenst meedoen voor het algemeen klassement en/of met een sprint-, tijdrijders- of klimmersploeg de nodige dagsuccessen nastreven. Of wellicht zit uw winst wel in meerdere categorieën !!

Men mag met net zoveel formulieren meespelen als men dat zelf wil !!

De inleg per ingeleverd deelnameformulier bedraagt € 5,– !!

Waar inleveren? Daartoe heeft u een aantal mogelijkheden !!

Bij Erwin van den Brink, Arisstraat 40, 1531 EH Wormer of bij Dick van den Brink, Houtkade 45, 1521 VM Wormerveer:

Tot uiterlijk vrijdagavond 5 juli a.s. 24.00 uur kunt u uw deelnameformulier(en) voorzien van het benodigde inleggeld in de brievenbus doen van één van de bovengenoemde adressen.

Per e-mail en dan bij voorkeur het digitale Excel-formulier:

Vóór zaterdag 6 juli a.s. 12.00 uur naar fortunatdf@gmail.com onder vermelding van “TDF2019”. In dat geval dient men het startgeld ad € 5,– per ingestuurd formulier over te maken naar NL37RABO0374915253 t.n.v. E. van den Brink met als omschrijving TDF2019 en de ploegnaam/namen.

In de bestuurskamer van het Paviljoen (is de verste kantine) van de s.v. “Fortuna Wormerveer”: Op zaterdagochtend 6 juli a.s. tussen 09.30 en 12.00 uur. Het laatste gaarne onder in acht name van het vermelde bij >> De inleveringstermijn << .

Meerdere deelnameformulieren zijn te downloaden van www.fortuna-wormerveer.nl.
Klik aldaar “Tour de France 2019” aan.

De puntentelling: Dagelijks worden de eerste tien aankomende renners met punten beloond. Bij de daguitslagen zijn de uitslagen in het Noordhollands Dagblad maatgevend. Eindigen bij een etappe één of meerdere van uw renners in de officiële rituitslag bij de eerste tien, dan krijgt uw ploeg punten volgens het onderstaande schema.

No.1 – 20 punten no. 6 – 6 punten
2 – 15 “ 7 – 4 “
3 – 12 “ 8 – 3 “
4 – 10 “ 9 – 2 “
5 – 8 “ 10 – 1 “

De door u samengestelde ploeg geldt voor de gehele Tour de France. Net als in de Tour zelf is tussentijdse vervanging of aanvulling van renners niet mogelijk.

Let Op !! De officiële eindrangschikking van de Tour de France 2019 telt bij ons Tourspel ook nog een keer als een etappe en heeft dezelfde puntenwaardering als de andere etappes !! Deze zg. “Fortuna Fans-etappe” kan van doorslaggevende betekenis zijn.

Welke prijzen kan men winnen?

* Bij elke etappe bedraagt de dagprijs € 12,–. Bij meerdere gelijken wordt de dagprijs naar rato gedeeld. Mocht daardoor de prijs per winnaar beneden € 3,– komen, dan komt die dagprijs ten goede aan de prijzen van het eindklassement.

* Voorts wordt dagelijks een eigen geldje ad € 5,– uitgeloot.

* De leden van de Supp.Ver.”de Fortuna Fans” en hun huisgenoten kunnen een speciale prijs winnen !! Voor hen is het algemeen klassement van de Tour op de rustdag van 15 juli van belang. Het lid of een huisgenoot van een lid, dat op dat moment het hoogste staat in ons klassement ontvangt € 50,–. Bij meerdere gelijken wordt deze prijs naar rato verdeeld.

Wanneer men als niet-lid wil meedingen naar deze extra prijs dient men zich als lid aan te melden. Kruis daartoe op het deelnameformulier het hokje “Ik en mijn huisgenoten worden lid van “de Fortuna Fans”” aan en maak de daartoe verschuldigde € 5,– gelijktijdig over met de inleg van de deelnemende ploeg(en).

* Van het door elke ploeg behaalde aantal punten wordt een klassement bijgehouden. De no. 1 van het eindklassement is de winnaar van de 1e prijs. Ook deze keer zullen wij in 1e instantie uitgaan van 250 aan ons spel deelnemende ploegen. De voorlopige prijsverdeling is als volgt:

1e prijs : € 150,– 6e prijs : € 25,–
2e “ : – 125,– 7e “ : – 20,–
3e “ : – 100,– 8e “ : – 15,–
4e “ : – 75,– 9e “ : – 12,50
5e “ : – 50,– 10 t/m 20e “ : – 10,–

Hierbij dient opgemerkt te worden dat een deelnemer in het eindklassement maximaal € 275,– kan winnen. Bij een hogere winsom komt het deel boven het genoemde maximum ten goede aan de prijsverdeling van het eindklassement.

Belangrijk is te weten, dat bijna de volledige inleg, na aftrek van wat geringe kosten, weer aan prijzen wordt uitgekeerd. Mocht de inleg tegenvallen, dan worden de prijzen en de prijsverdeling naar beneden bijgesteld. Bij meer deelnemers dan verwacht wordt er vanzelfsprekend naar boven aangepast !!

Dagelijkse berichtgeving: Surf naar www.fortuna-wormerveer.nl en klik aldaar Tour de France 2019 aan.

De Tourspelleiding: Deze bestaat dit jaar uit: René Koeman – Bestuur Supp.Ver.”de Fortuna Fans”;
Dick van den Brink – sv Fortuna Wormerveer;
Erwin van den Brink – sv Fortuna Wormerveer.

De Tourspelleiding beslist in alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet !!

Wij wensen u een gezellige en spannende Tour de France 2019 toe !!