Count per Day

  • 19557Totale vertoningen:
  • 11vertoningen vandaag:
  • 551vertoningen per maand:
  • 17Bezoekers per dag:
  • 0Bezoekers op dit moment online:

Ereleden

ERELEDEN VAN DE SUPPORTERSVERENIGING:          

In de loop der jaren zijn de volgende leden tot erelid van de supportersvereniging benoemd. Dat zijn in volgorde van benoeming:

  • Jan Onrust, die in 1948 als opvolger van zijn vader als voorzitter werd gekozen. Met name de start van de voetbalpool, de latere KNVB-toto is bij onze club onder zijn leiding tot grote bloei gekomen. In 1976 is de heer Onrust afgetreden en heeft derhalve 28 jaar de voorzittershamer gehanteerd. Meer dan voldoende reden om hem toen tot erelid te benoemen. Jan is in maart 2015 overleden op 95 jarige leeftijd.
  • Klaas Smit, trad al in 1958 aan als bestuurslid. Aanvankelijk als commissaris, maar van 1962 t/m 1996 heeft Klaas de functie van secretaris met verve vervuld. Benoeming tot erelid bij zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap in 1983. De organisatie van onze klaverjasavonden heeft hij na zijn aftreden als bestuurslid nog tien seizoenen behartigd, waarmee hij 50 (!) jaar klaverjasorganisatie heeft vol gemaakt. Een unieke prestatie!!
  • Jan Oostwoud Wijdenes, commissaris van 1968 t/m 1996. Met name de de toenmalige Toto & Lotto-commissie heeft veel profijt gehad van Jan’s inzet. De toto-lotto-erespeld van de KNVB viel hem dan ook terecht ten deel. De benoeming tot erelid van onze supportersvereniging vond in 1988 plaats. Jan overleed in mei 2008 op 88-jarige leeftijd.
  • Dick van de Brink, voorzitter van 1977 tot 2013. Dick heeft zich op allerlei zaken met volle overgave ingezet. Hij is vooral de animator geweest van de toto/lotto inlevering bij onze club. Door zijn inzet heeft de supportersvereniging en Fortuna zelf jaren financieel profijt gehad. Dick heeft zich ook zeer verdienstelijk gemaakt voor de jeugd, de mini competitie met ook andere verenigingen is door hem opgezet. Ook de huldigingen van de jeugdkampioenen is door hem een feestelijk gebeuren geworden. Bij zijn 25 jarig jubileum als voorzitter is Dick tot erelid benoemd van de supportersvereniging.
  • Rob Dik, penningmeester van de FortunaFans vanaf 1973. Rob heeft naast het penningmeesterschap zich jarenlang ingezet voor de toto/lotto organisatie. Hij heeft bij zijn 25 jarig penningmeesterschap de eretitel erelid gekregen. Ook heeft Rob zijn bijdrage geleverd aan de fietspuzzeltochten en de supervoorspellersbokaal.